Parcul
Marghiloman

Calea Eroilor
din Buzău

Parcul
Tineretului

Calea Eroilor
din Buzău

 1. Acasă
 2. /
 3. Organigrama

Organigrama de funcționare a S.C. URBIS-SERV Buzău

folder_download_isometric

Regualementul de Organizare si Functionare

Poți descărca documentul făcând click pe iconița din dreapta!

ROMANIA JUDETUL BUZAU

Societatea Comerciala
,,Urbis-Serv” S.R.L. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Bd. Nicolae Balcescu nr. 56, Municipiul Buzau

HOTARARE

privind propunerea modificarii structuri( organizatorice si functionale, a numarului de personal si a statului de functii ale Societatii Comerciale ,,Urbis-Serv” S.R.L. Buzau

Consiliul de Administratie al S.C. “URBIS SERV” S.R.L. intrunit in sedinta ordinara;

Avand in vedere:

   • mentiunile din procesul verbal al sedintei Consiliului de Administratie din data de 30 iulie 2021;
   • nota de fundamentare a conducerii executive a Societatii Comerciale ,,Urbis-Serv” S.R.L. Buzau;

In temeiul:

   • prevederilor 14 alin.(1), lit.d) si ale art.15 alin.(1) lit.m) din actul constitutiv actualizat al societatii comerciale “Urbis-Serv” S.R.L.;
   • prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE

Art.I – Se propune Adunarii Generale a Asociatului Unic modificarea structurii organizatorice si functionale, a numarului de personal si a statului de functii ale Societatii Comerciale ,,Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta decizie.

Art.2 – Conducerea Societatii Comerciale “Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, va duce la indeplinire prezenta hotarare prin supunerea ei spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzau.

PRESEDINTE,
Scintei Faustin D.

Buzau, 30.07.2021
Nr. 16

Organigrama URBIS SERV
Organigrama URBIS SERV
Organigrama URBIS SERV
Organigrama URBIS SERV
Organigrama URBIS SERV

URBIS-SERV,
O SOCIETATE ÎN SLUJBA
CETĂȚENILOR