1. Acasă
  2. /
  3. Parcări de reședință

Parcări de reședință

folder_download_isometric

CERERE pentru obținere loc de parcare de reședință.

Poți descărca documentul făcând click pe iconița din dreapta!

folder_download_isometric

DECLARAȚIE pe propria răspundere

Poți descărca documentul făcând click pe iconița din dreapta!

DOCUMENTE NECESARE PARTICIPARII LA PROCEDURA
DE ATRIBUIRE A UNUI LOC DE PARCARE DE RESEDINTA

 

  1. În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare de reşedinţă solicitanţii vor depune următoarele documente:
  2. Cerere tipizată;
  3. Documente privind domiciliul/rezidenta: copie B.I./C.I
  4. Copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului detinut in proprietate/folosinta din care sa reiasa ITP valabil si copie dupa polita RCA valabila, la momentul depunerii documentelor;
  5. Documente privind dreptul de folosinta/utilizare a autovehiculului/ autoutilitarei (enumerativ): contract de leasing, act de donatie, mostenire, contract de comodat in forma autentica, adeverinta ca persoana juridica care are in proprietate autoturismul este de acord ca angajatul sau, care are domiciliul/resedinta intr-un imobil arondat parcarii de resedinta, sa parcheze la domiciliu/resedinta.
  6. Certificat de atestare fiscala in cazul persoanei fizice solicitante, care sa dovedeasca plata la zi a impozitelor si taxelor locale catre Primaria Municipiului Buzau;
  7. Certificat de încadrare în grupa de handicap grav sau accentuat (dacă este cazul);

 

Pentru informații suplimentare ne puteți scrie la adreasa de email: parcari.resedinta@urbis-serv.ro

URBIS-SERV,
O SOCIETATE ÎN SLUJBA
CETĂȚENILOR