1. Acasă
 2. /
 3. Tarife administrare cimitire

Tarife administrare cimitire publice Buzau

folder_download_isometric

HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de administrare a cimitirelor publice ce se vor practica de Scocietatea Comercială URBISSERV S.A. Buzău, începând cu luna ianuarie 2023.

Poți descărca documentul făcând click pe iconița din dreapta!

  ROMANIA
  JUDETUL BUZAU
  Societatea Comerciala “Urbis-Serv” S.R.L.
  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
  J10/247/1995
  RO 7158440

   

  HOTARARE


  privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de administrare cimitire publice ce se vor practica de catre
  Societatea Comerciala ,,Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, incepand cu luna ianuarie 2023

   

  Consiliul de Administratie al S.C. “URBIS SERV”S.R.L. intrunit in sedinta ordinara;

  Avand in vedere:

   • referatul nr. 657/2023 inaintat de conducerea societatii privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de administrare cimitire;

  In temeiul:

   • prevederilor art. 15 lit.h) cap.4 din actul constitutiv al societatii comerciale “URBIS SERV” S.R.L si al dispozitilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

   HOTARASTE

   Art. 1 – Incepand cu luna anuarie 2023 se aproba tarifele prevazute in anexa la prezenta hotarare, pentru activitatile de administrare cimitire publice.

   Art. 2 – Conducerea Societatii Comerciale “Urbis-Serv” S.R.L. Buzau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

   PRESEDINTE,
   Faustin Scintei

    Anexa la Hotararea nr. 3/2023 a Consiliului de administratie
    al Societatii Comerciale ,,Urbis-Serv” S.R.L. Buzau

    Nr. crt. Denumirea prestatiei Tarif 2022,
    lei cu TVA
    Tarif 2023,
    lei cu TVA
    1 Inhumare decedat in pamant (fara pod) 300 345
    2 Inhumare decedat in pamant (cu pod de lemn) 350 400
    3 Inhumare decedat in pamant (cu pod de zidarie) 400 460
    4 lnhumare decedat  in  cavou,  fara  materiale  de constructie 300 345
    5 Inhumare decedat in cripta sau gropnita, fara materiale de constructie 280 320
    6 Taxa acces utilitati pentru canalizare, rampa deseuri, etc) constructor (apa, 20/zi 25/zi
    7 Deshumare oseminte din pamant 350 400
    8 Deshumare oseminte din cavou si cripta 300 345
    9 Inchiriere capela 150/toata perioada 170/toata perioada
    10 Adeverinte de uz notarial (autorizatii)  pentru succesiune, iesire din indiviziune, partaj voluntar 45 50
    11 Adeverinte de uz notarial  (autorizatii)  pentru donatie loc de veci sau instrainare constructie funerare 120 140
    12 Taxa eliberare acte de concesiune, duplicate 45 50
    13 Taxa verificare/eliberare cimitirului copii din arhiva 45 50
    14 Energie elect rica cavou 40 kw/an 50 60
    15

    Aviz constructii funerare

    –   bordura loc simplu

    –       bordura loc dublu

    –       grilaj metalic

    –       stalpisori

     

    60

    100

    60

    60

     

    70

    120

    70

    70

    16 Aviz  constructii funerare cavouri, cripte, gropnite 180 210
    17 Taxa acces auto pentru solicitantii de aviz constructii, ocupare temporara a domeniului public cu materiale de constructii, gestionare deseuri 30 lei/z i 40/zi
    18 Aprindere si intretinere candela morminte 90 lei/luna 110/luna
    19 Tamaiat mormant timp de 6 saptamani (include carat apa) 200 lei/prestatie 230/prestatie
    20 Aerisit cavou 30 lei/prestatie 40/prestatie
    21 Taxa anuala intretinere cimitir 40/loc simplu 45/loc simplu
    22

    Reinhumare oseminte stramutate

    –   in pamant

    –   m cavou

    –   in cripta/gropnita

    – 100

    – 75

    – 150

    23 Aviz reparatii constructii funerare 100

    URBIS-SERV,
    O SOCIETATE ÎN SLUJBA
    CETĂȚENILOR